LabImage319Η αποσαφήνιση της χημικής οικολογίας των φυσικών εχθρών, των φυτοφάγων και των φυτών ξενιστών τους είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και επιτυχών στρατηγικών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Ως αντίδραση σε επίθεση από φυτοφάγα έντομα τα φυτά παράγουν σηματοχημικές ουσίες οι οποίες δρουν ως ελκυστικά για φυσικούς εχθρούς των φυτοφάγων. Τα θηλυκά παρασιτοειδή έντομα έχουν εξελίξει μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν τους ξενιστές τους. Συγκεκριμένα για τα ωο-παρασιτοειδή έχει βρεθεί ότι εκμεταλλεύονται φυτικά ερεθίσματα που προκαλούνται μετά από την ωοτοκία των φυτοφάγων εντόμων που είναι ξενιστές των ωο-παρασιτοειδών. Ο φυλλορύκτης της τομάταTuta absoluta, είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένος εχθρός της τομάτας και άλλων φυτών της οικογένειας Solanaceae. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι φυτικές πτητικές ενώσεις δύναται να έχουν σημαντικό ρόλο ως σήματα επικοινωνίας και ως αμυντικοί παράγοντες των φυτών. Στο συγκεκριμένο έργο κύριος στόχος είναι η ανίχνευση και αναγνώριση των πτητικών ενώσεων που παράγονται από φυτά τομάτας κατόπιν της ωοτοκίας από το έντομο Tuta absoluta, και που προσελκύουν ωο-παρασιτοειδή Trichogramma. Για την παραλαβή και ταυτοποίηση των εκπεμπόμενων πτητικών ουσιών θα εφαρμοστούν οι τεχνικές δειγματοληψίας κατανομής στην υπερκείμενη αέρια φάση (static headspace), θερμικής εκρόφησης μετά από εκδίωξη και παγίδευση (dynamic headspace) και μικροεκχύλισης στερεής φάσης (Solid Phase Micro Extraction, SPME) σε συνδυασμό με αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας και φασματοσκοπία μάζας τριπλού τετραπόλου. Είδη ωο-παρασιτοειδών Trichogramma που απαντώνται στην Ελλάδα θα δοκιμασθούν ως προς την ανταπόκρισή τους στις πτητικές ενώσεις σε πειράματα συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας συνδυασμό αέριας χρωματογραφίας και ηλεκτροαντενογράφημα (GC-EAD).