Εργαστήριο Γεωργικής εντομολογίας

Κύρια πεδία επιστημονικής δραστηριότητας και έρευνας του εργαστηρίου Έρευνα επί της μορφολογίας, μορφομετρίας, συστηματικής, φυλογενέσεως, βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας, χωροχρονικής κατανομής, βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων οικονομικής σημασίας  Έρευνα επί της αναπτύξεως και της εφαρμογής μεθόδων καταπολεμήσεως (φυσική, βιολογική, βιοτεχνική και συνδυασμοί τους) εντομολογικών εχθρών σε διάφορες καλλιέργειες και σε αποθηκευμένα τρόφιμα Συμβολή στην φυτοπροστασία κατά επιζήμιων […]

Εργαστήριο Βιολογικής καταπολέμησης

Εργαστήριο Xημικού ελέγχου γεωργικών φαρμάκων

Οι κύριοι άξονες των επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου  Γεωργικών Φαρμάκων είναι ο χημικός έλεγχος και ο έλεγχος της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και των  βιοκτόνων προϊόντων (βπ) για έγκριση κυκλοφορίας τους τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο εργαστηριακός χημικός έλεγχος φπ και βπ μετά την κυκλοφορία […]