Συμμετοχή της δράσης δράσης Αριστεία ΙΙ «Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma» στο 16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Συμμετοχή της δράσης δράσης Αριστεία ΙΙ «Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma» στο 16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα παρουσιαστεί ανακοίνωση με τίτλο Μελέτη των επαγόμενων πτητικών από φυτά τομάτας μετά την ωοτοκία από το έντομο Tuta absoluta και αξιοποίηση τους από παρασιτοειδή του γένους Trichogramma  

που θα παρουσιαστεί στην ενότητα Αλληλεπιδράσεις Εντόμων- φυτώ & μικροοργανισμών. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.entsoc.gr/16pes.heraklio/gr/