Συμπεριφορά ανάβασης θηλυκού Trichogramma σε συζευμένο θηλυκό πιερίδας (Pieris brassicae)

Τα θηλυκά παρασιτοειδή Trichogramma ανεβαίνουν σε συζευγμένα θηλυκά πιερίδας προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μεταφορά τους σε θέσεις ωοτοκίας της πιερίδας όπου στη συνέχεια θα παρασιτίσουν τα αυγά της. Όταν προσπαθούν να ανέβουν από τα πόδια της πεταλούδας, η πεταλούδα προσπαθεί να τα εμποδίσει. Συνήθως χρησιμοποιούν ως μέσο ανάβασης τις πτέρυγες, και στη συνέχεια μετακινούνται προς τον θώρακα.