Συμπεριφορά ωοτοκίας θηλυκού παρασιτοειδούς Trichogramma σε αυγά πιερίδας

Μετά την πρώτηεπαφή το θηλυκό εξετάζει το μέγεθος του αυγού με τις κεραίες του για να προσαρμόσει το φύλο και τον αριθμό των αυγών που θα ωοτοκήσει. Μετά την ωοτοκία το αυγό του παρασιτοειδούς θα αναπτυχθεί ει βάρος της προνύμφης (κάμπιας) της πιερίδας.